EU-kontroll

Når skal kjøretøyet til kontroll?

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag. Det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7 500 kg skal inn hvert år. Det vil være opp til deg når du ønsker og hvor ofte du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen.

Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil. Hvis bilen ikke blir godkjent ved EU-kontrollen, vil du få to måneder på å utbedre feilene, men likevel ikke lengre frist enn du opprinnelig hadde. Fristen er endelig, så du må beregne tid før fristen til å få godkjent kontrollen og gjennomføre eventuelle reparasjoner og etterkontroll.

Fleksibiliteten gjør at du kan gjennomføre kontrollen sommeren før, selv om kontrollfristen er på vinteren. Dette gjør det for eksempel enklere hvis du eier et kjøretøy som kun brukes om sommeren.

Vi har ledig tid. Velkommen til oss!

Frist for EU-kontroll

Du kan enkelt sjekke når kjøretøyet ditt må ha godkjent EU-kontroll på vegvesen.no. Kontrollfristen finner du også på kontrollseddelen fra din siste EU-kontroll, og du vil få et påminnelsesbrev 2 måneder før fristen går ut. Du kan laste ned Bil og henger appen, hvor det er mulig å få varsling når neste EU-kontroll nærmer seg.

Hva blir kontrollert?

Kontrollen består av en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.

Hva koster EU-kontroll?

Pris for EU Kontroll på personbil er kr 799,-. EU Kontroll på SUV/Varebil er kr 1100,-

Slik unngår du unødvendige mangler på EU-kontrollen!

 • Se at lyspærer virker og at lyktene ikke har vesentlige skader
 • Sjekk at hornet virker
 • Vindusviskerne skal pusse rent
 • Vindusspyleren skal virke, sjekk at det er nok spylervæske
 • Sidespeilene skal ikke være knust eller sprukket
 • Sjekk at du har påbudt varseltrekant i bilen
 • Alle sikkerhetsbeltene skal fungere
 • Sjekk at alle hjulboltene er på plass
 • Speedometeret må virke
 • Ha vognkortet klart
 • Alle sikkerhetsbeltene skal fungere
 • Sjekk at du har en refleksvest i bilen
Bestill Time